Din Hälso, rörelse å energi-konsult.terapeut.tränare.healer.pedagog.

kom å hälsa

Hejsan, DU är varmt välkommen!
Du ges möjligheter som individ att fortsätta utveckla dina kunskaper om hur din kropp, knopp å själ fungerar.
På land, i vattnet, online eller fysisk träff.
Utifrån dina egna förutsättningar å utifrån där du är i din kropp, knopp å själ idag.
Vi hittar tillsammans din väg till hur du skonsamt, enkelt å långsiktigt bygger din kropp stark å hållbar inifrån å ut. Vi vill även bibehålla det friska friskt.
Du bidrar ytterligare till din personliga utveckling med att våga å vilja vecklas ut.
Johanna 

"Alla människor har vi en vardagshälsa att förvalta till det bästa för sig själv, för nära å kära i det här livet. Här å Nu!"

Kommunikation- Inspiration- Självkärlek- Medvetenhet- Utveckling- Växa- Kraft- Flöde- Enkelhet- Långsiktigt- Hållbart- Ansvarstagande- Glädje- Helhetstänk- Skonsamt- Lekfullt- Vilja- Kunskap- Självkänsla- Rörelseglädje- Nyfiket- Självmedkänsla- Energi- Självförtroende- Anatomi- Rörelse- Kroppsbaserat- Idrottsutveckling
 
Coaching å Personlig träning
träning å simning i vattenmiljö
Självledarskapskurser online
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Utomhus, "walk and talk"
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Utomhus eller på ditt nuvarande gym/träningsarena
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Via min kursportal på webben
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Klitterbadet, 34 grader varmt
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Klitterbadet, utomhus i hav, sjö eller på annan ort
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Klitterbadet
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Klitterbadet eller utomhus
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Klitterbadet eller utomhus
 • Kropp, mentalt å själsbaserat
 • Utomhus i naturen. I skogen, på stranden eller i trädgården

hälsa är helhet

Hälsa är helhet- vad menar jag med det?
"Hälsa för mig är att kommunicera *en känsla av sammanhang, 
som leder till goda vanor å välmående i kropp, knopp å själ.
I dåtid, nutid å framtid."
*KASAM- en känsla av sammanhang;
Meningsfullt, Hanterbart å Begripligt (Aaron Antonovsky)

"En bebis föds med ett behov av att vara älskad-
å växer aldrig ifrån det."
//Frank A. Clark